Fysiske rammer

De fysiske rammer i Landsbyhaven.

Børnehavens fysiske rammer både ude og inde er med til at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn og voksne. Det har stor betydning for os at lokalerne er præget af en hjemlig indretning, med muligheder for kreative aktiviteter, skabende lege, og muligheder for leg og aktiviteter i mindre grupper.

Lys, lyd, farver er en forudsætning for at børn og voksne trives. Vores stuer er indrettet med materialer der har en støjdæmpende funktion, både i gulvbelægningen og lofterne. Der er varme i næsten alle gulve. Det er lyse lokaler, hvor der er taget højde for at der på alle tider af året, er meget lys fra vinduer. Lilla stue har et særligt smukt lysindfald.

Vi har en stor hal til rådighed, der har børnene rig mulighed for at bruge deres krop, sanser og være i bevægelse.

Vores legeplads er indrettet med flere små legeområder, der giver stor mulighed for fysisk udfoldelse. Den giver også plads til leg i mindre grupper. Vi har store træer, der giver naturligt skygge. I 2019 har vi arbejdet med vores ude områder, med henblik for at skabe læringsmiljøer for børnene. Natur, udeliv, og science, fordybelse og læring har været vores udgangspunkt, i forbindelse med de fornyelser vi har skabt på legepladsen.

Læs mere om de enkelte lokaler under fanebladene.