Evaluering af læreplan

Evalueringskultur og Dokumentation i Landsbyhaven.

Vi dokumentere og evaluere løbende vores pædagogiske arbejde, og reflektere over vores pædagogiske praksis. Herunder sammenhængende mellem det pædagogiske læringsmiljø, læring, udvikling og dannelse. Vi drøfter den pædagogiske praksis på daglig basis.

På stuemøderne/personalemøderne evaluere vi praksis. Så vi udvikler vores pædagogiske læringsmiljø i børnehaven.

Vi bruger "redskab til selvevaluering EVA", som er et redskab, der giver en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere praksis inden for centrale områder i den styrkede læreplan. Vores evaluering kan genbesøges efter behov.

Evalueringskulturen skal afspejle en balance mellem de ressourcer, der bruges på at dokumentere og evaluere og det udbytte vi får. Det skal give mening for den enkelte.

Focus for evaluering skal være, hvad det pædagogiske læringsmiljø betyder for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.