Målsætning

 Det er Landsbyhavens mål


·        at skabe et pædagogisk trygt miljø, hvor børnene er glade for at komme og hvor børn og voksne trives i en overskuelig hverdag.

·        at skabe optimale udviklings- og udfoldelsesmuligheder ud fra vores kendskab til og erfaring med børn og de muligheder, vi har.

·        at skabe et åbent og positivt forældre- personalesamarbejde med respekt for hinandens forskelligheder.

·        at skabe helhed i familiens hverdag for søskende i børnehaven, skolefritidsordning og skolen.

Gennem vores målsætning er vi med til at skabe trygge og harmoniske børn og give børnene en spændende og oplevelsesrig barndom. En barndom, der har sin egen værdi, hvor barnets leg, aktivitet og skabertrang er mål i sig selv.
 

Pædagogisk praksis


Det har stor betydning for os, at børnene får en oplevelse af, at alle er en vigtig del af fællesskabet.
Hver dag starter vi med ”rundkreds”, hvor vi har tid til at lytte til det enkelte barn. Vi synger, leger sanglege, rim og remser.
En gang ugentlig har vi ”musikalsk værksted”, der ledes af en musiklærer.
Vi laver aktiviteter der tager udgangspunkt i, hvad der rører sig i børnene.
Andre gange sættes aktiviteterne i gang af de voksne.

For at udvikle børnenes kreativitet og fantasi, arbejder vi med flere forskellige materialer f.eks. papmache, ler og naturmaterialer. Vi lærer også børnene at udtrykke sig gennem at tegne og male.
Vi syntes, det er spændende at følge børns kreative udvikling. Aktiviteterne flyttes ofte udendørs.
Årstiderne følges og tages op.
Vi samler kastanier, der lægges til spiring til foråret. Vi fanger mus og sætter dem i terrarium.
Vi samler larver og ser dem forpuppe sig og følger deres forvandling til sommerfugl om foråret.
Til alle årstider laver vi mad over bål.
Børnene får herigennem forståelse for naturens sammenhæng. Derved lærer de at omgås og respektere naturen.
De aktiviteter der foregår i lokalsamfundet tager vi del i, f.eks. den årlige byfest og bibliotekets arrangementer.
Vi giver plads til leg, både ude og inde, da det er gennem legen, indtryk og oplevelser bearbejdes. Nye færdigheder øves og prøves.

Den sociale færdighed trænes. Det giver også mulighed for leg uden voksen indblanding. F.eks. kan en gruppe børn, der har alderen til det, lege i skoven ved siden af børnehaven. Ofte tager vi på ture. Det kan være til skoven, stranden eller tur til omegnens byer, zoologisk have, museumsbesøg, besøg i andre børnehaver, besøg på grønttorvet, hvor vi handler ind til maddagen.
Det er vigtigt for os, at holde fast ved årets højtider og traditioner.

Hvad du husker, glemmer du.
Hvad du ser, husker du.
Hvad du prøver, forstår du.

 Kinesisk ordsprog