Kriterier for nødpasning.

Besked til forældre om nødpasning (til brug for AULA, Famly og hjemmeside)

Kære Alle

Alle dagtilbud og skoler har haft lukket fra mandag den 16. marts og foreløbigt i 2 uger. Der er etableret nødpasning for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

I tilfælde af, at man har behov for nødpasning eller ændret behov for nødpasning i perioden, skal der gives besked til daginstitutionen, jeres dagplejer eller skole herom hurtigst muligt. Dette gøres bedst per mail, AULA eller Famly - alternativt telefonisk. I udgangspunktet bliver der etableret nødpasning i alle kommunale daginstitutioner, alle dagplejere og alle skoler.

 

Kriterier for nødpasning:

1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og

forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.