Sundhedsstyrelsen har opdaterede retningslinjerne for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har opdaterede retningslinjerne for COVID-19 med separate anbefalinger for børn og voksne, 18 MAR 2020:

- Separate anbefalinger for børn og voksne - Visitation til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner             - Information af nære kontakter

 

Forældre til børn bør telefonisk kontakte læge med mistanke om COVID-19 hvis barnet har luftvejs- symptomer:

Børn

·  Får vejrtrækningsbesvær, herunder åndenød eller hurtig, overfladisk vejrtrækning

·  Bliver sløvt, apatisk, slapt eller fraværende

·  Får kølig, bleg eller blålig hud, eller påfaldende kolde hænder og fødder

·         Temperatur >37,5 eller <36,0 målt i endetarm

·  Særlig skærpet opmærksomhed ved svingende temperatur og/eller påvirket almentilstand hos spædbørn, som har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID-19

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

Mildt forløb, som ses hos hovedparten af smittede: Symptomer forsvinder spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID- 19. I dette forløb vil der sjældent være behov for behandling fra sundhedsvæsenet.

Moderat alvorligt forløb: På 4. - 7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød, og vejrtrækningen bliver hurtig og overfladisk. Samtidig forværres hoste, og fe- beren kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for under- støttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der vil typisk være behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit. 

Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Som ovenstående forløb, men typisk med yderligere forværring af lungebetændelse over de følgende 2 - 4 dage. Typisk vil patientens behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit, bl.a. til respiratorbehandling og evt. kredsløbsunderstøttende behandling, dialyse, hjerte/lungemaskine m.v. ved svigt af flere organsystemer.

 

Smittefrihed

Generelt kan patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19, og uanset sygdomsforløb.

Stoppet næse eller løbenæse er typisk ikke tegn på COVID-19 

 

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask 

Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet. 

Syg i hjemmet Patienter, både børn og voksne, der vurderes at have lette symptomer svarende til mild forløb (se ovenfor), kan informeres om, at de skal blive hjemme, og undgå̊ tæt kontakt, indtil 48 timer efter symptom- ophør.

Patienten skal altid informeres om at tage kontakt til praktiserende læger, lægevagt eller akuttelefon så frem der opstår forværring, manglende bedring af tilstanden eller der tilkommer generel påvirket almen tilstand.

 

COVID-19 har oftest et mildt forløb hos børn, og børn har jævnligt flere samtidige funktioner. Derfor bør vanlige principper følges når forældre og læger overvejer behov for udredning og behandling af luft- vejssymptomer hos børn.

Håndtering af patienter med COVID-19:

Syg i eget hjem Mange patienter med COVID-19, særligt de unge og i forvejen raske, vil kun have lette symptomer på sygdom. De skal blive i eget hjem, og undgå tæt kontakt med personer indenfor husstanden, indtil 48 timer efter symptomophør.

Den syge bør have fokus på en god håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemmet. Når man er syg i eget hjem anbefales daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af toilet/bad og køkken samt det/de rum, som den syge opholder sig i. Såfremt der er fælles toilet og bad i husstanden, anbefales det, at den smittede gør rent efter sig selv.

Håndklæder, sengelinned samt undertøj vaskes hyppigt og i sæbe- vand på min. 30 °C.

For information om at holde afstand til andre mennesker, god hygiejne, herunder rengøring og tøjvask, skal visitator henvise patienten til, eller udlevere, informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Nære kontakter:

Ved bekræftet smittet med COVID-19 skal den behandlingsansvarlige læge sikre, at patient eller sundhedspersonale informerer personer, som har været nære kontakter fra patientens symptomdebut og indtil 48 timer efter symptomophør.

Nære kontakter defineres som:

  • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID- 19
  • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 mi- nutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
  • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder    
  •  
  • Særlige forholdsregler for personale, som er ansat i sundheds- og ældresektoren: Medarbejderne skal gå på arbejde, selvom de er i nær kontakt med en COVID-19 smittet. Skærpede i forhold til at medarbejder allerede ved mistanke om symptomer – også lette symptomer, ikke må møde på arbejde og skal endvidere først vende tilbage til arbejdet efter 48 timers symptomfrihed.
  • Nære kontakter, som ikke er ansat i sundheds- og ældresektoren: For alle medarbejdere, som er i nær kontakt med personer, som er bekræftede COVID-19 tilfælde, gælder, at de skal tage på arbejde, så længe de ikke selv udviser symptomer (de skal dog, de næste 14 dage, udvise en skærpet opmærksomhed på tegn på COVID-19). Ved symptomer skal medarbejderen ikke møde på arbejde eller straks gå hjem og følge øvrige restriktioner – bliv hjemme og undgå kontakt med andre. Og vende tilbage på arbejde, når medarbejderen er symptomfri.
  • Nære kontakter informeres om at være opmærksom på symptomer, der kunne være tegn på COVID-19, indtil 14. dag fra tæt kontakt. Informationen svarere til Sundhedsstyrelsens generelle råd.