Nyt vedr. nødpasning

Mandag den 23. marts meddelte Statsminister Mette Frederiksen, at nedlukningen af alle skoler og dagtilbud forlænges til og med mandag den 13. april 2020.

Nødpasning i skoler og dagtilbud

Der vil fortsat være mulighed for nødpasning til alle, der måtte have behov for dette. Det betyder, at nødpasningen for så vidt muligt foregår i vante rammer for blandt andet at understøtte børnenes trivsel og tryghed.

Af hensyn til planlægningen, skal forældre, som forventer at have behov for nødpasning indtil påskeferien, hurtigst muligt melde ind til lederen af barnts nuværende institution/skole/dagplejer. Hvis der i løbet af perioden frem til påskeferien sker ændringer i jeres behov, skal dette hurtigst muligt meldes ind til institutionen, skolen og den enkelte dagplejer. Nødpasning sker indenfor tilbuddets normale åbningstid.

Nødpasning er fortsat for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, så som sundheds- og plejesektoren - eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

Jammerbugt Kommunes kriterier for hvilke børn, der tilbydes nødpasning er:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og

anbefalinger. Beslutningen om, hvorvidt et barn kan deltage i nødpasning, træffes af lederen af institutionen i samråd med den ledende sundhedsplejerske eller den kommunale lægekonsulent. Dette gør sig gældende i de tilfælde, hvor man er i tvivl om barnet udgør en smittefare.

Særligt for forældre, hvis børn pr. 1. april skulle begynde i børnehave eller før-skole

Forlængelsen af nedlukningen kommer til at få en helt særlig betydning for de børn, der skulle starte i før-skole den 1. april 2020. Opstart i før-skole udsættes foreløbigt. Det betyder, at eventuel nødpasning i perioden fra 1. april til den 13. april fortsætter i barnets nuværende daginstitution.

For dem, der har børn, som skal starte i børnehave pr. 1. april 2020, ønsker vi på samme vis at skabe den bedst mulige overgang, men her og nu handler det om at skabe størst mulig tryghed for jeres børn og jer som forældre. Det gør vi bedst ved, at børnene foreløbigt forbliver i deres nuværende dagtilbud, og at deres eventuelle nødpasning fortsat vil foregå i de samme kendte og trygge rammer.

Denne midlertidige ordning betyder, at der i udgangspunktet ikke bliver ændret ved den planlagte forældrebetaling. Til eksempel skal forældre betale for førskole i april måned, selvom om deres barn er i nødpasning i deres børnehave. Det er en helt ekstraordinær situation, og derfor denne ekstraordinære ordning.