Nyt fra Jammerbugt om Corona.

Info fra Jammerbugt kommune om Corona:

Kære Alle

Smittetrykket i Jammerbugt Kommune går heldigvis den rigtige vej. Der er dog fortsat et højt smittetryk i Jammerbugt Kommune, og samtidig ses der desværre en stigning i smittetrykket i Danmark, så det er vigtigt, at vi stadig har stort fokus på at begrænse smitterisikoen.

Det betyder, at de yderligere tiltag, der ud fra et forsigtighedsprincip blev iværksat efter efterårsferien, fortsætter indtil d. 16. november 2020. Det betyder bl.a., at der fortsat ikke kan afholdes fysiske forældresamtaler, ligesom institutionerne fortsat skal tænke meget over – så vidt muligt – at holde børnene i de samme grupper med de samme voksne.

Et af de allervigtigste råd omkring smitte er, at man skal blive hjemme, hvis man udviser symptomer, herunder feber og hoste. I forsøget på at passe på alle børn og medarbejdere i vores institutioner, vil der derfor være en ekstra opmærksomhed på børn og voksne med symptomer. I den forbindelse skal der igen gøres opmærksom på muligheden for at benytte sig af det kommunale Sundhedsteam for råd og vejledning om bl.a. test.

Skulle jeres barn eller en i husstanden blive smittet med Covid19, er det meget vigtigt, at I kontakter det kommunale Sundhedsteam. Kontaktoplysninger på Sundhedsteamet findes på: www.jammerbugt.dk/kommunen/sundhedsteam

Der er langt mellem de gode nyheder i forbindelse med Corona, og der trækkes store veksler på både børn, forældre og medarbejdere i en – efterhånden – lang periode med konstante og pludselige forandringer. Det kræver tålmodighed, overbærenhed og samarbejde af alle. Dét er vi indtil videre lykkes rigtig godt med i Jammerbugt Kommune.

Med venlig hilsen

Helle Nørgaard Pedersen

Konst. Skole- og dagtilbudschef