Forældrebrev.

Kære forældre i Landsbyhaven

I får her et nyt forældrebrev, med udgangspunkt i det brev som er sendt ud til alle forældre i Jammerbugt kommune, da de samme retningslinjer gælder i vores børnehave:

Der er kommet ændrede og skærpede retningslinjer for dagtilbudsområdet. Dette sker for at imødegå den britiske variant af Corona, B.1.1.7. De skærpede retningslinjer ligner i høj grad de retningslinjer, der var gældende under den nordjyske nedlukning i november 2020.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åben, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforbyggende tiltag i dagtilbud.

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 8. januar udmeldt følgende tiltag, som foreløbigt er gældende indtil d. 17. januar 2021:

  • Dagtilbuddene er i udgangspunkt åbne, men pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt

 

  • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan

 

  • Lilla stues børn skal stadig afleveres og afhentes udendørs. Yngstegruppens forældre skal bære mundbind. Vær opmærksom på at vi har fået en ringeklokke, ved hoveddøren.

 

I Jammerbugt Kommune betyder det, at vi igen organiserer hverdagen for børnene på stuer med faste voksne. Indenfor denne børnegruppe bliver børnene igen, så vidt det er muligt, inddelt i mindre, faste grupper. Man må dog gerne samle børnene i ydertimerne. Dette ikke mindst ud fra et pædagogisk, socialt hensyn til børnene.

Denne restriktion kan betyde et behov for flere personaler og større organisering af dette personale. I kan derfor opleve, at jeres institution i højere grad vil efterspørge oplysninger om mødetidspunkter for jeres barn. Alt sammen i bestræbelserne for skabe trygge rammer for børn og voksne og samtidig sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for jeres børn.

 

Alle på dagtilbudsområdet gør alt, hvad de kan for at sikre trygge og gode rammer for både børn og medarbejdere, både sundhedsmæssigt og pædagogisk. Ikke desto mindre vil denne situation igen kræve, at vi har tålmodighed med og tillid til hinanden.

Vi oplever her i Landsbyhaven den største hjælpsomhed, opmærksomhed og tillid fra alle jer forældre. Mange børn holder helt fri, kommer få dage eller er i børnehave med en meget kortere mødetid. Det betyder mere end I kan forestille jer. I denne uge har vi været ramt af sygdom blandt personalet, (ikke Corona) men med så få børn og kortere mødetider, har vi formået at arbejde uden at gøre brug af ukendte vikarer. Det betyder rigtig meget for børnene og også personalet.

Kære forældre – tusind tak for hjælpen her i den første uge. Rigtig god weekend til jer alle.

AnneMarie