Personalet

 

 Her på siden kan du læse mere om personalet i
                 Børnehaven Landsbyhaven 

Vi er en lille børnehave, hvor personalet er opdelt i yngstegruppen, og en stue for de ældste børn, kaldet Lilla stue. Personalet samarbejder om alle børn i børnehaven, på tværs af stuerne. Vi vægter højt at vi sammen skaber en rar, og indbydende atmosfære for børn og voksne i Landsbyhaven.

 AnneMarie1

AnneMarie Larsen
Pædagogisk leder

Jeg sætter stor pris på at skabe muligheder for, at børnene kan lære naturen at kende med alle sanser, og opleve den som en kilde til leg, viden og læring. Børn skal opleve glæden ved at være i naturen.. Blot er det for mig også vigtigt at huske på, at det skal være sjovt for børn at gå i børnehave. Det gode børneliv skal være fyldt med smil, grin, leg og nærvær.

 

 

 

J 1

Joan Busk
Pædagogedhjælper

Jeg arbejder de fleste timer i yngste gruppen, hvor jeg er med til at tage i mod jeres børn når de begynder i børnehaven.
- Jeg glæder mig til at møde børnene,lære dem og jer forældre at kende.
- Jeg respektere dem som de er og arbejder med at de skal blive trygge i børnehaven.
- Jeg lytter til dem,opmuntre dem til at lære de andre børn at kende, og støtter dem i nye legerelationer.
-Jeg vægter at være kreative på børnenes præmisser.

-For mig er sang, musik, fortælling og historirlæsning en vigtig ting at være fælles om, og det styrker børnenes deres sproglige udvikling.

Jeg vægter bevægelse og lege højt, gerne ude, det er udviklende for deres motorik.

Jeg sætter stor pris på, og glæder mig hver dag, til at komme på arbejde og til at være sammen med jeres børn.
Jeg har altid tid til at tørre næse, trøste og give et kram/knuser :-)

 


 

 Laila 88

Laila Kristensen
   "Musik Laila"   

   Smily    

For mig er en god dag i børnehaven en dag, hvor nærvær har været det bærende element i samværet med børnene. Hvad enten det er i børnenes leg, i de aktiviteter vi voksne sætter i gang eller i de rutiner, som fx måltider, der kæder dagen sammen, - så er kvaliteten i nærværet altid min rettesnor.

Én måde at være nærværende sammen med børnene på, er gennem musik, der altid har haft min store interesse, både fagligt og privat. Når jeg laver musik med børnene, skaber jeg et lille univers med lyd, leg og fantasi, hvor børnene både spiller, synger og danser. Ofte væver jeg sang og musik sammen med rim og remser, fortælling og dukketeater/dramatisering.

Uanset hvad en dag i børnehaven har budt på, er det vigtigt, at børnene har leget, grinet, lært noget nyt, følt sig trygge og mærket at de er holdt af og om.

   

mette 88

Mette Kerstin Lund
Pædagog

Det er vigtigt for mig, at børnene møder voksne der vil dem, at børnene oplever de bliver mødt med varme og anerkendt som dem de er. At de er og føler sig som en del af et fællesskab, hvor de har en vigtig plads - for vi vokser af at lykkes!

I mit arbejde med børnene er nærvær, fællesskab og fordybelse en vigtige del af en dag i børnehaven. Det kan b.la. ses, når vi sammen går i skoven- måske undersøger en træstub med dyr og bruger den tid der skal til, for at vi har kikket, rørt og undret os over, hvor mange dyr der kan bo LIGE der!! Eller leger med skøre ord i vores rundkredsen. Eller når børnene eller de voksne er særlig optaget af et emne og børnene går på opdagelse i materialer, inspirere hinanden og skaber deres helt eget kreative udtryk!!

Jeg er optaget af at være i de læringsrum, hvor vi kan undre os sammen, hvor vi går på opdagelse og har en undersøgende og spørgende tilgang. For der får de en viden og indsigt i dem selv og den verden de er i.

   

 V 1

Viola Kjær
 
Pædagogedhjælper

Jeg vægter omsorgen for børnene meget højt . Der igennem også at opbygge tillid til hinanden….en tillid som er vigtigt i samværet med børn og voksne. -At ta udgangspunkt i det enkelte barns behov både i leg og læring. -Tid til at lytte og se det enkelte barn. -Sørge for at det enkelte barn og hele gruppen trives og lære af og med hinanden. Og få lov til at være en del af børnenes dag - og få lov til at opleve alle de sjove ting, som der er masse af når man er sammen med børn. Jeg er rigtig glad for mit arbejde med børn…..tænk at få lov til at bruge de gode timer på leg og læring og ikke mindst hyggen…..hyggen med den gode bog eller det puslespil vi har lavet 100 gange før…….

Det at være sammen med jeres børn er for mig en stor gave….

 

Srefan 55

Stefan Henriksen
Pædagog

Jeg vægter det relationelle arbejde meget højt, fordi jeg mener det er grundstenen til alt udvikling. Relationen skaber jeg i interaktioner med børnene, hvor det ofte er et fælles tredje som er omdrejningspunktet. Dette kan være alt lige fra en bog til en snegl man finder udenfor, som undersøges sammen. Det er i disse situationer, der opstår mulighed for læring og udvikling, både for børn og voksne.

Udover relationelt arbejde, er en af mine andre kompetencer, stimulering af børns motorik og sanser. Jeg vægter højt at børnene har mulighed for at kunne udfordre deres motoriske færdigheder, da dette øger børnenes selvværd og selvtillid, i forhold til at kunne indgå i lege og aktiviteter med andre børn.    

 

   

 Heidi 333

Heidi Sørensen
Køkken Alf

For mig er børns umiddelbare syn på livet en gave i sig selv. Vi kan lære meget af dem ved at lytte til dem og deres ord, og jeg elsker selv de mange sjove sætninger der kan komme ud af én, når man er sammen med børn. For mig som person, er det vigtigt, at vise børnene at jeg har tid til dem, tid til at lytte, tid til at give et kram, tid til at trøste og tid til bare at give et smil, det giver tryghed – og det har de brug for i deres hverdag, imens mor og far er på arbejde.

   

Pædagog.......

Så snart Corona tillader det, har vi en ledig pædagog stilling.

 

 

 Lonni

Lonni Røn Andreasen
Pædagog

Jeg har fornøjelsen af at lukke børnehaven hver dag. Den tid på dagen indbyder til spil og en god historie. Det er rart og hyggeligt at lukke børnehaven hver dag, sammen med de sidste børn.

   

OlavSondergaard1

 

Olav Søndergaard
"Pedel Olav"
Smily

 

berit1

Berit Lindrup
Sekretær